×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 983

Artykuły sponsorowane

A+ A A-
sobota, 29 marzec 2014 21:29

Symbole narodowe Ukrainy

Dla każdego kraju są charakterystyczne jego symbole – godło, flaga oraz hymn. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o Ukrainę. Jej flaga składa się z dwóch pól – górne jest w kolorze błękitnym, zaś dolne jest żółte. Barwy te symbolizują odpowiednio błękit nieba rozciągającego się nad ukraińskimi stepami, kojarzony jest on także z pokojem. Żółty to łany zboża, symbolizujące urodzaj i bogactwo. Również na godle ukraińskim można zobaczyć te barwy. Na tym symbolu państwa można umieszczony jest trójząb na niebieskim tle. Na trójzębie

wtorek, 18 marzec 2014 20:07

Skąd się wzięła „Ukraina”

Ukraina to nasz wschodni sąsiad. Łączy nas długa, wspólna, czasami burzliwa historia. Dlatego warto zastanowić się skąd wzięła się nazwa tego kraju.Pierwsze wzmianki nazwy „Ukraina” w zabytkach piśmienniczych pojawiają się w związku z opisywaniem wydarzeń mających miejsce pomiędzy rokiem 1111 i 1200. Można je odnaleźć w kronice nazywanej Latopisem kijowskim. Najstarszy egzemplarz tej kroniki, który przetrwał do naszych czasów pochodzi z XV w. Pojawiają się w niej takie słowa – odnoszące się do księcia perejasławskiego – „i płakali po nim wszyscy Perejasławianie za nim Ukraina wielce rozpaczała”. Wówczas pod pojęciem Ukraina miano na myśli tereny pomiędzy Dniestrem i Bohem. O ile w przekazach ustnych i w piśmiennictwie Ukraina pojawia się stosunkowo wcześnie, to już na mapach nazwę tą można zaobserwować dopiero około połowy XV w.

wtorek, 18 marzec 2014 19:56

Kim był kułak?

Czytając lub słuchając o historii Ukrainy z początku ubiegłego wieku w wielu publikacjach i wypowiedziach można spotkać się z pojęciem kułak. Jednakże nie zawsze jest ono dokładnie wyjaśnione. Z czym bezpośrednio się ono wiążę? Z polityką władz Związku Radzieckiego wprowadzającą kolektywizację ukraińskiej w wsi. Plany kolektywizacji rolnictwa obejmowały kilkuletnie okresy i zaczęły się już w latach dwudziestych. W tym momencie należy wspomnieć, że polityka ta doprowadziła w końcu do okresu Wielkiego Głodu na terenie Ukrainy. Kim zatem był kułak? Kułakiem nazywano wroga władzy radzieckiej. Nie było sprecyzowanej definicji, kim on

sobota, 15 marzec 2014 15:54

Wielka Wojna Ojczyźniana

Z takim terminem niejednokrotnie możemy się spotkać w literaturze z czasów radzieckich. Używano go do określenia wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej od 1941 r. do jej zakończenia w maju 1945 r. Po raz pierwszy tego określenia użył Stalin w lipcu 1941 r. chciał tym zjednoczyć narody towarzyszące ZSRR w walce przeciwko Hitlerowi. Chciał niejako dotrzeć do ich patriotyzmu. Obecnie nazwę tą można również spotkać. Najczęściej w odniesieniu do historii właśnie. W wielu miastach państw, które wchodziły w skład Związku radzieckiego można spotkać się z muzeami

niedziela, 23 luty 2014 11:58

Wielki Głód na Ukrainie

Jak zapewne wielu z nas wie Stalin przyczynił się do śmierci wielu milionów ludzi. Jednak jego zbrodnie przeciwko ludzkości zaczęły się jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Chodzi tu między innymi o jego politykę wobec ludności zamieszkującej dzisiejsze tereny Ukrainy. Tragiczne wydarzenia zostały zapoczątkowane poprzez politykę NEP oraz kolektywizację rolnictwa. Akcja ta skupiała się na Ukrainie, gdyż właśnie tutaj były najżyźniejsze, dające dobre polony ziemie. W wyniku coraz wyższych wymogów wobec rolników, wszystko co zostało zebrane musiało zostać przekazane państwu – ukrycie choćby pojedynczego ziarna

Zbrodnie, jakich się dopuszczono na Wołyniu na ludności polskiej oraz innych mniejszościach narodowych stanowią jeden z czarnych punktów na historii stosunków polsko-ukraińskich. Dlatego też już od lat podejmowane są kroki, które mają naprawić wzajemne relacje obu narodów. W 2013 r. w siedemdziesiątą rocznicę eksterminacji, jaka została przeprowadzona na Wołyniu powstał projekt „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”. Jest on poświęcony szlachetnym postawom, jakimi wykazali się Ukraińcy ratujący Polaków w na przestrzeni lat 1943-1945 w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, ale i Polakom, którzy udzielali pomocy Ukraińcom w czasie akcji wysiedleńczych i odwetowych.

piątek, 21 luty 2014 20:22

Pamięć o Stepanie Banderze

Jak to już wspominaliśmy decyzja Wiktora Juszczenki, który chciał nadać tytuł Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze wywołała niemałe kontrowersje wśród mieszkańców krajów ościennych i wśród samych Ukraińców. Natomiast Polacy i Rosjanie wyrazili ku temu wyraźny sprzeciw. Stało się tak dlatego, że Bandera brał czynny udział w zamachach na polskich i radzieckim prominentów, jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Swojej działalności nie zaprzestał nawet wówczas, gdy był osadzony w więzieniu. Ale czy faktycznie wszyscy Ukraińcy uważają go za zbrodniarza z czasów II

Patrząc na dzisiejsze wydarzenia łączące Polskę i Ukrainę wydawać by się mogło, że od zawsze nasze kraje łączą dobre stosunki. Jednakże nie jest to prawdą. Na przestrzeni wieków było wiele konfliktów dzielących nasze narody. Do dnia dzisiejszego jest wiele niedomówień. Szczególnie, jeśli chodzi o okres po zakończeniu I wojny światowej. Wyjątkowe piętno na stosunkach polsko-ukraińskich w tamtym okresie wywarła wojna polsko-ukraińska z lat 1918-1919 r. To w jej trakcie doszło do sławetnych walk mających na celu obronę polskiego wówczas Lwowa (jedynie 11% mieszkańców miasta stanowili Ukraińcy). Niepokoje na linii Polska – Ukraina wywołały w

Wiktor Juszczenko przez długi czas sam był uważany za bohatera Ukrainy. Jednak kilka jego decyzji, szczególnie tych, które podjął pod koniec swojej prezydentury sprawiło, że część ludzi zmieniło swoje zdanie na jego temat. Chodzi tu głownie o pośmiertne odznaczenie dla Stepana Bandery, którego ówczesny prezydent uznał za Bohatera Ukrainy. Dekret ten jednak bardzo szybko został uchylony prawomocnym wyrokiem Sądu Administracyjnego w Doniecku. Dlaczego ta decyzja wywołała tak wiele kontrowersji, szczególnie wśród Polaków? Stepan Bandera urodził się w 1909 r. i dorastał w cieniu I wojny światowej.

środa, 19 luty 2014 09:00

Rzeź wołyńska

W historii stosunków polsko-ukraińskich jest wiele wydarzeń, które wzbudzają niezwykłe kontrowersje. Z pewnością do najbardziej drażliwych tematów należy seria zdarzeń, które powszechnie określa się jako rzeź wołyńska. Wydarzenia te miały miejsce w przeciągu roku od lutego 1943 do lutego 1944. Wtedy dochodziło do masowych czystek etnicznych dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności pochodzenia polskiego, która zamieszkiwała tereny wchodzącego w skład II Rzeczpospolitej Polskiej województwa wołyńskiego. W czasie wojny tereny te dostały

Strona 1 z 2