Ciekawa alternatywa dla kredytów hipotecznych

Osoby potrzebujące gotówki mogą skorzystać z wielu produktów finansowych dostępnych na rynku. Najbardziej znanym sposobem na pozyskanie kapitału jest zaciągnięcie kredytu bankowego. Jakie są alternatywy dla tego rodzaju produktów finansowych?

Banki oferują swym klientom zarówno kredyty gotówkowe, jak i hipoteczne. Ilość pieniędzy, jakie można uzyskać uzależniona jest przede wszystkim od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Osoby o niskich zarobkach muszą liczyć się z tym, że bank może odmówić im udzielenia kredytu. W takiej sytuacji skorzystać można z usług innych instytucji finansowych, które oferują swym klientom takie produkty jak pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Zalety pożyczek pod zastaw

Pożyczki pod zastaw nieruchomości przeznaczone są przede wszystkim dla klientów, którzy z pewnych względów nie mogą skorzystać z oferty banków. Najczęstszą przyczyną są problemy z uzyskaniem zdolności kredytowej. Osoby, które kiedykolwiek miały jakieś zaległości w spłacaniu zaciągniętych zobowiązań i trafiły na czarną listę BIK, stają się dla banków mało wiarygodne. W takim przypadku mogą jednak skorzystać z usług instytucji pozabankowych. Firmy te zazwyczaj nie weryfikują swoich klientów w BIK, a ocena zdolności kredytowej klienta dokonywana jest na podstawie jego oświadczenia. W przypadku tego rodzaju produktów klient sam musi zdecydować o tym, czy będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania. Brak konieczności przedstawiania różnego rodzaju zaświadczeń sprawia, że do zawarcia umowy pożyczkowej dochodzi znacznie szybciej niż w przypadku zaciągania bankowego kredytu hipotecznego. Dodatkowym atutem wielu firm pożyczkowych jest elastyczność w zakresie ustalania sposobu spłaty zobowiązań. W większości przypadków klient ma możliwość wprowadzania zmian w zaproponowanym harmonogramie. Banki takiej możliwości zazwyczaj nie dają.

Jak to działa?

Zaciągnięcie pożyczki pod zastaw nieruchomości polega na zawarciu umowy pomiędzy pożyczkobiorcą, a pożyczkodawcą. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać uzależniona jest od wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Wycena nieruchomości wykonywana jest przez uprawnionego rzeczoznawcę. Koszty przeprowadzenia takiej wyceny zwykle pokrywane są przez pożyczkobiorcę. Po zebraniu wszystkich dokumentów i ustaleniu warunków spłaty przystępuje się do notarialnego sporządzania umowy. Zgodnie z jej treścią zastawiana nieruchomość staje się zabezpieczeniem dla firmy pożyczkowej na wypadek niespłacenia przez pożyczkobiorcę zobowiązań. Zabezpieczenie to zostaje ustanowione poprzez dokonanie stosownych wpisów w Księdze Wieczystej w dziale II lub IV. Wpisy te zostaną usunięte dopiero po całkowitej spłacie pożyczki.

Podsumowanie

Pożyczki pod zastaw nieruchomości to produkty finansowe, które dają możliwość uniezależnienia się od banków. W tym wypadku każdy właściciel nieruchomości sam decyduje czy chce zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe i czy będzie w stanie je spłacać. Pożyczka jest więc produktem, z którego powinny korzystać przede wszystkim osoby odpowiedzialne i posiadające podstawową wiedzę ekonomiczną. Chociaż w przypadku pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązań pożyczkodawca może wydłużyć okres spłaty lub czasowo zawiesić spłatę rat, to nie ma co liczyć na umorzenie pożyczki. Dłużnicy niespłacający pożyczki muszą mieć świadomość tego, że zgodnie z zapisami umowy ich nieruchomość może przejść na własność wierzyciela, czyli firmy pożyczkowej.