W jaki sposób zmusić tatę, aby przestał pić?

Statystyki wskazują, że w rodzinach, w których pojawia się problem z alkoholem najczęściej piją mężczyźni. Dlatego nie jest dziwne, że członkowie rodziny zastanawiają się, co zrobić, aby „głowa rodziny” przestała pić. Zwłaszcza dzieci narażone są na to, by brać na siebie odpowiedzialność za picie osoby dorosłej. Często obwiniają się oraz myślą, co zrobić, by ich ukochany tata przestał pić.

Syndrom DDA

Syndrom DDA, oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików, a więc ludzi, którzy w swoim domu rodzinnym zmagali się z problemem alkoholowym ojca lub matki. Takie osoby mają trudności w przystosowaniu społecznym, problemy emocjonalne, nie potrafią budować zdrowych relacji, mają niską samoocenę, ciągle tkwi w nich poczucie winy. Im bardziej picie w domu było patologiczne, tym bardziej objawy te są u nich silniejsze. Nierzadko osoby takie borykają się również z problemami na tle nerwowym. W związku z tym, rodzina w której wyraźne są objawy alkoholizmu
nie powinna się wstydzić i szukać pomocy. Z pewnością, nie można dopuścić do rozwoju syndromu współuzależnienia i DDA. Matka dzieci, których ojciec jest alkoholikiem musi je chronić oraz wyjaśnić im, że w żaden sposób nie są odpowiedzialne za chorobę alkoholową ojca. Musi zrobić wszystko, by dzieci nie odczuwały odpowiedzialności za to, że ojciec jest alkoholikiem.

Terapia dla całej rodziny

Najlepszym rozwiązaniem będzie to, aby rodzina zdecydowała się na terapię. Oczywiście, jeśli sam alkoholik nie będzie mieć woli uczestniczenia w spotkaniach terapeutycznych to nie powinno się go zmuszać. Natomiast matka i dzieci u których rozwija się syndrom współuzależnienia powinny zdecydować się na wzięcie udziału
w terapii. To pomoże im zaoszczędzić problemów w życiu dorosłym.
Rodzice powinni zrobić wszystko, żeby uchronić dziecko przed negatywnymi skutkami nałogu. Absolutnie nie można wzbudzać w dzieciach poczucia winy.
Ważne jest za to, aby pomóc dorastać im w bezpiecznym środowisku. Terapia to wszystko umożliwi i dlatego warto ją wykorzystać.

Materiał opracowany we współpracy z Ograniczpicie.pl