Czym jest INTRASTAT?

INTRASTAT jest systemem statystycznym, który zbiera informacje dotyczące stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Chodzi o transakcje handlowe przeprowadzane na terenie Unii Europejskiej. Obecnie obowiązek wspólnotowy został zniesiony, dlatego urzędy skarbowe nie mają dostępu do takich statystyk.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia statystyk w INTRASTAT?

Z systemu INTRASTAT powinni korzystać ci przedsiębiorcy, którzy przeprowadzają transakcje wewnątrzunijne. Prowadząc taką działalność jesteśmy zobligowani do składania deklaracji informacyjnych, dotyczących towarów sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Taki obowiązek spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Także firmy odprowadzające VAT i dokonujące wymiany z innymi państwami europejskimi powinny posiadać taką statystykę.

Statystyki są ważne ze względu na progi ilości towarów, jakie mogą być wywożone na teren Unii Europejskiej. Progi są ogłaszane co roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jakie dane muszą znaleźć się w systemie INTRASTAT?

W przypadku progów podstawowych przedsiębiorca musi podać jedynie podstawowe informacje dotyczące transakcji, takie jak ilość towaru w sztukach lub na tony. Przy szczegółowych progach wymaganych jest więcej informacji, takich jak:

  • okres sprawozdawczy,
  • rodzaj deklaracji,
  • opis towaru – jego wielkość, rodzaj, ilość w sztukach, ilość palet, na których jest zawożony,
  • łączna liczba pozycji,
  • dane odbiorcy przy przywozie oraz nadawcy, przy wywozie,
  • masa netto,
  • kod towaru,
  • wartość fakturowa polskich złotych.

 

Wszystkie te dane przechowywane w systemie INTRASTAT trafiają później do Urzędu Statystycznego, gdzie są dokładnie analizowane. Dokładne informacje o wywożonym towarze mogą być również pomocne w przypadku kontroli skarbowo-celnej, warto jest więc przechowywać je w systemie.

 

Korzystając z accounting outsourcing na pewno możemy znaleźć odpowiednią pomoc księgową, która pomoże nam przy transakcjach międzynarodowych.