Zalety płynące z regularnych przeglądów technicznych budynków

Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne budynków. Przede wszystkim pozwalają one na utrzymanie wartości nieruchomości. Ponadto przedłuża się okres jej użyteczności. Dzięki takim regularnym inspekcjom możemy zapewnić ciągłość „pracy” budynku. Do ważnych zalet możemy też zaliczyć: skrócenie do minimum przestojów, mniejsze koszty napraw i niższe ryzyko awarii oraz sporą oszczędność czasu w administrowaniu budynkiem.

Podstawowe wskazówki

Inspekcja techniczna budynków komercyjnych pozwala na zachowanie należytego poziomu bezpieczeństwa. Wiele osób zastanawia się, czy kontrola budynku jest naprawdę tak ważna. Właściciele budynków rozważają, czy naprawdę jest to niezbędne. Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie twierdząca – regularne inspekcje są bardzo ważne, a w wielu przypadkach konieczne i wymagane przez przepisy prawa budowlanego.

Na czym polega inspekcja komercyjnych budynków?

Inspekcja komercyjnych budynków polega na kompleksowym badaniu stanu technicznego całego budynku, zarówno jego wnętrza, od dachu do fundamentów, jak i otaczających terenów. Jest ona bardzo szczegółowa. Najczęściej przeprowadza się inspekcje wszystkich powierzchni, konstrukcji i wyposażenia w obrębie nieruchomości komercyjnej.

Inspektor dokonuje wizualnej oceny wszystkich obszarów budynku i jego systemów. Ocenia się stan ścian zewnętrznych i wewnętrznych, okien, drzwi, dachu, parkingów, przejść dla pieszych, podłóg, wszystkich instalacji hydraulicznych, urządzeń elektrycznych, grzewczych i chłodzących. Inspektor sprawdza również układy mechaniczne, aby umożliwić wewnętrzną ocenę konkretnego urządzenia,

Trudno wskazać najważniejsze elementy takiej kontroli, jednak z pewnością jednym z kluczowych systemów, którego sprawne działanie jest koniecznym warunkiem zapewniającym bezpieczne korzystanie z obiektu jest instalacja grzewcza oraz systemy wentylacyjne. Jakiekolwiek zaniedbania w tej kwestii mogą być powodem poważnych awarii, prowadzących do bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie.

Podobny poziom zagrożenia niesie ze sobą zaniedbanie przeglądów instalacji elektrycznej. Awarie w jej obrębie mogą prowadzić do powstania zagrożenia pożarowego, wystąpienia ryzyka porażenia prądem osób korzystających z urządzeń elektrycznych lub zniszczenia sprzętu podłączonego do sieci elektrycznej.

Sprawna instalacja elektryczna to podstawowy element każdego obiektu, bez względu na jego przeznaczenie, a jej prawidłowe działanie mogą zapewnić jedynie regularne przeglądy techniczne.

Jakie są dodatkowe zalety?

Znajomość bieżącego stanu technicznego obiektu komercyjnego pozwala na zaplanowanie jego przyszłego wykorzystania z uwzględnieniem obciążenia poszczególnych elementów konstrukcji i instalacji. Umożliwia ona również zaplanowanie prac remontowych z uwzględnieniem ich wpływu na normalne korzystanie z obiektu. Każdy dzień, gdy budynek lub jego część są wyłączone z eksploatacji, generuje straty. Odpowiednie podejście do zagadnienia prac remontowych zaplanowanych na podstawie znajomości stanu faktycznego poszczególnych instalacji, pozwala na zminimalizowanie strat powstałych w trakcie wyłączenia budynku lub jego części z użytku, a także uniknięcie poważniejszych awarii, będących skutkiem zaniedbania w tej materii.

W zależności od specyfikacji samego budynku, dobrze jest skonsultować się z odpowiednimi specjalistami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zainteresowani zakupem nowej nieruchomości biznesowej czy chcemy umocnienia pozycji na rynku, uzyskanie rzetelnej oceny może być kluczowe do ustalenia, jak ją w przyszłości wycenić. Warto więc poznać wartość i potrzeby danej nieruchomości, dzięki regularnie przeprowadzanym inspekcjom technicznym.

Jak wybrać inspektora?

Przede wszystkim należy zdobyć referencje i zapoznać się z opiniami dotychczasowych klientów. Po sporządzeniu listy dostępnych inspektorów, warto przeprowadzić rozmowy z przynajmniej trzema z nich. Należy koniecznie upewnić się, że inspektor budowlany ma odpowiednie doświadczenie, certyfikaty, ubezpieczenie i dobrą reputację.

W przypadku gdy podjęta współpraca spełnia oczekiwania, korzystnym jest jej kontynuowanie. Osoby zaangażowane w długotrwałą obsługę nieruchomości są wstanie nie tylko lepiej wywiązać się z zadań związanych z okresowymi przeglądami, ale są również w stanie nakreślić szczegółowe plany konserwacji i remontów, a także modernizacji, zwiększających wydajność obiektu i w konsekwencji podnoszących jego wartość rynkową oraz wydłużających cykl życia obiektu.

Firma ETSerwis świadczy swe z zakresu obsługi technicznej budynków, a więcej informacji na temat szczegółów jej działalności można znaleźć pod adresem: https://etserwis.pl/#obsluga-techniczna-nieruchomosci-gdansk