Zostań wykwalifikowanym pedagogiem!

Pedagogika to bardzo wszechstronny kierunek pozwalający na zdobycie różnorodnej wiedzy i stwarzający rozwojowe perspektywy zatrudnienia. Osoby, które decydują się na studia na tym kierunku, widzą przede wszystkim możliwość uzyskania uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu nauczyciela.

Są one niezbędne do pracy na różnych szczeblach edukacji w różnych placówkach zarówno tych państwowych, jak i prywatnych. Pedagodzy mogą ubiegać się o pracę w przedszkolach, klasach I-III i wyższych, a także prywatnych instytucjach edukacyjnych. Szczególnie atrakcyjna wydaje się możliwość pracy z dziećmi oraz stabilne zatrudnienie. Wśród pracodawców studia pedagogiczne II stopnia są bardzo pożądane, a wręcz wymagane w placówkach oświatowych. Na absolwenta czekają atrakcyjne i różnorodne perspektywy zatrudnienia w sektorze edukacji. Po studiach pedagogicznych można również pracować w obszarze coraz bardziej zyskującym na popularności, czyli doradztwie szkolnym lub w zarządzaniu oświatą. Wiele osób decyduje się również na pracę związaną z obszarem resocjalizacji, która nie ogranicza się jedynie do pracy z osobami uzależnionymi, ale dotyczy również rodzin z problemami.

Zróżnicowanie rynku to jednak niejedyna motywacja do ukończenia studiów. Ważnym czynnikiem są warunki finansowe. Edukacja wciąż ceni bardziej osoby posiadające wyższe wykształcenie pełne, które jest jednocześnie krokiem do kolejnych awansów zawodowych. Większy prestiż dają niewątpliwie studia magisterskie. Pedagogika to jeden z najchętniej wybieranych kierunków, który wiąże się z faktycznym poszerzeniem wiedzy i kompetencji. Należy jednak pamiętać, że sam dyplom niepoparty umiejętnościami niewiele dziś znaczy. Duża dynamika rynku pracy i konkurencja sprawiają, że wybór uczelni powinien być dobrze przemyślany. Uczelnią, która może się pochwalić ponad 25-letnim doświadczeniem, jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w Łodzi. W trakcie swojego istnienia uczelnia uzyskała wiele nagród  i wyróżnień, co jest zasługą obecności kreatywnych metod nauczania w formie warsztatowej. Liczne ćwiczenia w grupach i różnorodność materiałów sprawiają, że studia stwarzają niepowtarzalną okazję do wielokierunkowego rozwoju. Wyróżnikiem AHE jest dostępność wielu specjalności takich jak: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, szkolna, a także unikatowa i ciesząca się dużą popularnością pedagogika tańca i choreografia, która jest prowadzona we współpracy z kierunkiem – taniec.