Aneks do umowy – jak powinien wyglądać?

Dla wielu osób podjęcie pracy wiąże się również z podpisaniem pierwszej w życiu umowy. Dokument ten w czasie trwania okresu zatrudnienia może podlegać zmianom, dlatego pracodawcy często praktykują przygotowywanie aneksów do obowiązujących już umów. Czym jest aneks i jak powinien on wyglądać?

Aneks do umowy

Jest to dokument, który zmienia zapisy lub dodaje nowe punkty do zawartej umowy, może również po jej wygaśnięciu przedłużyć okres trwania zapisów na czas uzgodniony przez strony. Aneksy są stosowane między innymi w sytuacji, gdy jest konieczne wprowadzenie do umowy zmian wymaganych w Kodeksie Pracy, na przykład wydłużenie pracownikowi urlopu z 20 do 26 dni po osiągnięciu przez niego określonego w przepisach stażu pracy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule pt.: 26 dni urlopu – komu i kiedy przysługuje? Każdy pracodawca ma prawo opracować własny wzór aneksu obowiązującego w przedsiębiorstwie. Do jednego dokumentu podstawowego może zostać przygotowanych wiele aneksów, z których każdy powinien posiadać swój indywidualny numer oraz datę zawarcia, celem zachowania chronologii.

Jakie informacje powinien zawierać aneks?

W aneksie muszą znaleźć się przede wszystkim podstawowe informacja o umowie, do której zostanie on zawarty, czyli: data, miejsce podpisania i numer. W komparycji aneksu powinny zostać wymienione strony – te same, które widnieją na głównym dokumencie. Istotną sporządzania aneksu jest wprowadzenie nowych zapisów lub zmiana już obowiązujących, dlatego należy zachować te same punkty i oznaczenia, które są wpisane do umowy. Co więcej, mogą one zostać zacytowane lub przytoczone konkretne paragrafy i punkty. By aneks został zawarty z punktu widzenia prawa i mógł zacząć obowiązywać, na dokumencie muszą znaleźć się podpisy każdej ze stron. Informacje o tym, jak powinien wyglądać dobrze sporządzony aneks, można znaleźć na stronie inewi.pl.

Aneksy to bardzo wygodna forma wprowadzania zmian lub nowych zapisów do trwających już umów, dlatego chętnie korzystają z niego zarówno firmy – pracodawcy, instytucje, jak i osoby prywatne.