Ubezpieczenie spłaty kredytu i od straty finansowej. Czy warto je mieć?

Ubezpieczenie kredytu to opcja, która może wpłynąć na całkowity koszt kredytu, dlatego część kredytobiorców niechętnie patrzy na oferty banków, które wymagają wykupienia polisy. Czy ubezpieczenie spłaty kredytu oraz ubezpieczenie od straty finansowej to rzeczywiście zbędny koszt? Sprawdzamy.

Coraz więcej Polaków kupuje samochody na kredyt – nawet 40% rodaków. Zobowiązania opiewające na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych są sporym obciążeniem. Obciążenie jest tym większe, im bardziej niepewna sytuacja materialna kredytobiorcy. Nawet, jeśli w momencie zaciągania kredytu np. samochodowego kondycja finansowa jest w porządku, trudno przewidzieć przyszłość. Czasami dochodzi do nieoczekiwanych zdarzeń losowych, które prowadzą do kłopotów w terminowej spłacie zobowiązania. Można byłoby tego uniknąć, gdyby kredytobiorca zdecydował się wykupić dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

Ubezpieczenie spłaty kredytu – w  razie trudności finansowych

Chociaż nie należy z góry zakładać pesymistycznego scenariusza, dobra sytuacja materialna kredytobiorcy może ulec pogorszeniu w każdej chwili. Wypadek powodujący trwałą niezdolność do pracy, nagła i nieoczekiwana śmierć  – to sytuacje, które najczęściej oznaczają częściową utratę środków do życia. Brak wystarczających finansów nie oznacza jednak anulowania spłacanego dotychczas zobowiązania kredytowego. Aby zachować samochód, należy terminowo regulować miesięczne raty lub spłacić całkowite zadłużenie, co może stanowić znaczne obciążenie domowego budżetu.

W takich przypadkach pomocne może okazać się ubezpieczenie kredytu, dzięki któremu w sytuacjach losowych wypłata odszkodowania uregulować pozostałą do spłaty kwotę kredytu. Pozwala na to tzw. ubezpieczenie CPI dostępne m.in. w ofercie Toyota Banku. Taka polisa gwarantuje:

  • spłatę całego zadłużenia – w przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy kredytobiorcy
  • spłatę rat kredytu do 12 miesięcy – w przypadku utraty pracy czy pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Takie ubezpieczenie stanowi więc finansowe zabezpieczenie nie tylko kredytobiorcy, ale jego najbliższych.

Ubezpieczenie od straty finansowej – w razie kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu.

Niewielu finansujących zakup pojazdu zastanawia się, co stanie się z kredytem, leasingiem w razie kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej. Utrata samochodu wcale nie oznacza, że bank anuluje zobowiązanie. Wymagane będzie zamknięcie umowy kredytu wraz z spłatą zadłużenia. Aby uniknąć finansowych skutków takiego zdarzenia, warto wykupić ubezpieczenie GAP – ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać wypłatę dodatkowego odszkodowania np. do pełnej wartości pojazdu – tzn. ubezpieczyciel wypłaci kwotę stanowiącą różnicę między wartością fakturową samochodu a wartością wypłaconą z ubezpieczenia komunikacyjnego.

Dodatkowe ubezpieczenia samochodu – warto je mieć

Kredytobiorca lub Leasingobiorca powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu samochodu. Polisa CPI oraz GAP to rozwiązania, dzięki którym można uniknąć finansowych skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych.