Oprogramowanie ERP dla firm – czym jest?

System ERP z angielskiego enterprise resource planning to oprogramowanie, które umożliwia planowanie poszczególnych prac oraz wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem i jego poszczególnymi działami, np. sprzedażą, produkcją lub finansami. To system informatyczny, dzięki któremu informacje w przedsiębiorstwie przepływają w sposób szybki i bezproblemowy.

Rodzaje oprogramowania ERP dla firm

System ERP podzielić można na dwa podstawowe rodzaje, którymi są:

– oprogramowanie modułowe – są to systemy niezależne wobec siebie, ale współpracujące ze sobą,
– system zintegrowany – to oprogramowania, które oparte są na tej samej bazie danych i platformie biznesowej. W bazie takiego systemu wszystkie funkcje oparte są na tych samych informacjach.

Oprogramowanie ERP dla firm – budowa

System ERP jest lepszą wersją oprogramowania MRP II. Zbudowane jest ono z bazy danych, która jest taka sama dla każdego z modułów. Moduły odpowiedzialne są za konkretne funkcje, którymi są:
– przechowywanie i przepływ informacji,
– planowanie i obsługa produkcji,
– kontrola sprzedaży i zaopatrzenia,
– zarządzanie finansami oraz kadrą pracowniczą.

Zalety systemu informatycznego

Oprogramowanie ERP dla firm pozwala osobom upoważnionym na wgląd do niezbędnych informacji, które dotyczą prowadzenia przedsiębiorstwa oraz jego prawidłowego funkcjonowania. Dzięki oprogramowaniu można zaplanować kolejne działania oraz wprowadzić w łatwy i szybki sposób zmiany w informacjach, jakie zawarte są w bazie danych. System pozwala podnieść wiarygodność firmy i ulepszyć procesy dotyczące sprzedaży i logistyki. Kolejnymi zaletami oprogramowania ERP dla przedsiębiorstw są:
– szybka realizacja zleceń i zamówień,
– jedna, wspólna baza danych dla całej firmy,
– jednolity sposób pozwalający na przeglądanie informacji,
– wzrost sprzedaży,
– profesjonalny sposób obsługi klientów.

Aby system spełniał swoje funkcje, musi być czytelny i łatwy w obsłudze. Na wygodne użytkowanie oprogramowania składa się mała liczba kliknięć do wykonania poszczególnej czynności. Ważne jest, aby menu było czytelne i aby system mógł być obsługiwany głosowo lub za pomocą skrótów klawiszowych, a cały system był mobilny i mógł być obsługiwany zarówno za pomocą komputera jak i telefonu komórkowego.