Przecinarki do metalu – zadbaj o bezpieczeństwo podczas pracy, na co zwrócić uwagę?

Przecinarki do metalu to praktyczne narzędzia obróbcze, pozwalające na cięcie stali, metali kolorowych oraz innych materiałów za pomocą odpowiednio zaprojektowanej ściernicy. Urządzenia te stosowane są w zakładach przemysłowych i ślusarskich, a także hurtowaniach stali oraz wielu innych miejscach. Z ich pomocą przecinać można m.in pręty o różnej średnicy czy profile kształtowe. W przypadku przecinarki do metalu bezpieczeństwo podczas pracy ma kluczowe znaczenie.

Przecinarki do metalu na co uważać?

Podczas pracy z przecinarką, operator narażonych jest na obtarcia, uderzenia, zgniecenia i skaleczenia. Do takich zagrożeń może dojść zarówno podczas zakładania lub zdejmowania elementu z narzędzia, jak i w czasie wymiany piły, konserwacji czy napraw. Operator musi szczególnie uważać na zmechanizowany posuw głowicy w czasie cięcia, a także podczas prac wymagających nastawienia przecinarki czy smarowania. Bezpośredni kontakt z ruchomą piłą jest niebezpieczny zwłaszcza podczas ręcznego podawania materiału przeznaczonego do obróbki. Operator powinien zabezpieczyć się na wypadek upadku przedmiotu z maszyny, odpowiednio go mocując. Na etapie czyszczenia, wymiany lub konserwacji piły, występuje ponadto ryzyko przebicia lub przekłucia ciała. Podczas prac z przecinarką, może dojść do wplątania lub pochwycenia części garderoby operatora oraz jej elementów. Użytkownik musi też uważać na ruch poszczególnych części urządzenia – np. elementów transmisji mocy.

Zagrożenia związane z obsługą przecinarki do metalu

Ryzyko urazów występuje na skutek wyrzucenia pękniętej piły, wykruszonych i złamanych zębów pił czy też wiórów powstałych na etapie cięcia. Niebezpieczeństwo stwarzają również pęknięcia części przecinarki oraz przewodu systemu podawania płynu, który znajduje się pod ciśnieniem. Niewłaściwa eksploatacja grozi porażeniem prądem elektrycznym, np. poprzez bezpośredni kontakt operatora z elementami będącymi pod napięciem w czasie pracy lub w warunkach uszkodzenia. Ryzyko to występuje także podczas nastawiania przecinarki, konserwacji czy wymiany piły. Operator może się również poparzyć, ze względu na obecność gorących wiórów i cząsteczek obrabianego elementu podczas cięcia. W przypadku wycieków cieczy obróbkowej, czynnika hydraulicznego lub czynnika smarującego, występuje ryzyko poślizgnięcia się.

Zasady bezpieczeństwa

Aby zachować bezpieczeństwo podczas pracy z przecinarką do metalu, należy przede wszystkim zadbać o odpowiednie usytuowanie elektronarzędzia. Miejsce użytkowania powinno być zadaszone, suche i dobrze oświetlone, a także musi zapewniać swobodny dostęp do urządzenia. Przecinarkę przed uruchomieniem należy nasmarować, a także sprawdzić prawidłowość jej działania. Operator musi zadbać o odpowiednie wyposażenie ochronne, włącznie z odzieżą, okularami, rękawicami roboczymi i nausznikami. Stan techniczny elektronarzędzia i zamocowanych osłon należy regularnie sprawdzać, podobnie jak poprawność działania silnika czy stabilność klina. Po zakończeniu pracy, przecinarkę należy odłączyć od źródła zasilania oraz wyczyścić za pomocą dedykowanych akcesoriów. Bezpieczeństwo zwiększa także wybór sprzętu wysokiej jakości – od znanego i sprawdzonego producenta przecinarek do metalu np. Bomar, gdzie można kupić najwyższej jakości przecinarki do metalu.