Śruby – na czym polega konwersja norm ISO/DIN/PN?

Eksperci z naprawdę wielu branż chętnie stosują normy ISO/DIN/PN. Nie da się ukryć, że dzięki temu można kupić elementy, które spełniają określone właściwości (na przykład dotyczące odporności na korozję). Jak jednak poruszać się w tym temacie? O co chodzi uwzględniając normy ISO/DIN/PN? W jaki sposób można szybko i dodatkowo profesjonalnie wykonać tutaj konwersję?

Normy ISO

Najczęściej stosowane, biorąc pod uwagę cały świat, są normy ISO. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna powstała w 1947 roku na terenie Londynu. Wcześniej, przez 16 lat, działała natomiast Międzynarodowa Federacja Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (ISA). Należy wziąć pod uwagę, że obecnie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zrzesza ponad 160 państw z różnych kontynentów. Co ciekawe, od 1947 roku, czyli od momentu założenia, w tym gronie znajduje się także Polska. Z racji tego, że normy ISO są najpopularniejsze i najpowszechniejsze, są najczęściej wykorzystywane, jeśli dochodzi na przykład do współpracy podmiotów z różnych państw. Wtedy bowiem nie ma żadnych barier na płaszczyźnie technicznej. Zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca wiedzą, co jest przedmiotem określonej umowy.

Normy DIN i PN

W Polsce stosowane są także, przede wszystkim ze względu na aspekt historyczny, normy DIN (skrót od Deutsches Institute für Normung). Niemiecki Instytut Normalizacyjny powstał, co ciekawe, 30 lat wcześniej w porównaniu do Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Zadaniem tego podmiotu jest sprawdzanie, zatwierdzanie norm, a także ich wycofywanie, jeśli zachodzi właśnie taka konieczność. Natomiast skrót PN to Polska Norma. Są one stosowane niestety tylko na terenie naszego kraju. To oznacza, że na przykład firmy z Polski mogą używać skrótów PN do handlu między innymi śrubami lub innymi elementami z tej kategorii. Jeśli zaś ktoś chce jednak współpracować z podmiotem zagranicznym, to wtedy PN mogą nie być już w ogóle wystarczające.

Jak dokonać konwersji?

Najlepiej w tym celu użyć konkretnego przykładu – wtedy szybko zrozumiecie, co i jak. Coraz więcej osób kupuje między innymi śruby sześciokątne z pełnym gwintem. Mają one takie oto oznaczenia: DIN 933/PN 82105. Jak poznać normę zatwierdzoną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną? Generalnie w takiej sytuacji przydaje się tabela konwersji norm, gdzie trzeba wpisać normę DIN albo normę PN. Na skutek tego będziecie po prostu znać wszystkie oznaczenia (są to: DIN 933/PN 82105/ISO 4017).

Artykuł powstał przy współpracy z ekspertami STALMUT