Finanse firmy – kredyt czy leasing?

Podstawowym problemem każdego przedsiębiorcy jest pozyskiwanie środków na inwestycje. Pierwszym sposobem na ich pozyskanie, najbardziej popularnym, jest kredyt. Jednak jeśli potrzebujemy nabyć określony środek trwały, warto rozważyć skorzystanie z leasingu.

Kredyt dla firmy

Kredyty dla firm uwzględniają różne cele: rozpoczęcie działalności, sfinansowanie działalności bieżącej (kredyt obrotowy) czy rozwój firmy i nowych inwestycji (kredyt inwestycyjny). Można także skorzystać z kredytu gotówkowego, który pozwoli pokryć najpilniejsze zobowiązania przedsiębiorstwa.

Oprocentowanie

Oprocentowanie najczęściej ustalane jest indywidualnie – zależy ono od referencyjnej wysokości oprocentowania kredytów oraz marży, jaką ustala bank. Musimy się liczyć, że bank przeanalizuje dokładnie historię kredytową oraz kondycję finansową naszej firmy i na tej podstawie oszacuje własne ryzyko. W przypadku większej sumy kredytu i dłuższego okresu spłaty może być wymagane zabezpieczenie, na przykład w postaci nieruchomości.

Na czym polega leasing?

Najprościej mówiąc, jest to prawo do korzystania z określonego przedmiotu w zamian za ustalone ratalne opłaty, których suma nie może być mniejsza niż wartość tej rzeczy. Warunki i czas wykorzystywania tego przedmiotu określane są szczegółowo w umowie leasingowej. Po upływie czasu obowiązywania umowy, leasingobiorca ma prawo wykupienia użytkowanej rzeczy. Najczęściej leasingujemy samochody osobowe lub ciężarowe, ale mogą to być także wszelkiego rodzaju maszyny, sprzęt specjalistyczny, a nawet urządzenia biurowe i nieruchomości.

Leasing operacyjny i finansowy.

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu należy do leasingodawcy (z możliwością wykupu przez leasingobiorcę), w przypadku finansowego – do leasingobiorcy, on też dokonuje odpisów w związku z amortyzacją, co zmienia nieco strukturę kosztów uzyskania przychodów w obu przypadkach.

Czy warto wybrać leasing?

Dla leasingobiorcy korzyści są wymierne. Należy do nich:

  • Niewielki wkład środków własnych
  • Korzystanie z tzw. tarczy podatkowej
  • Możliwość rozliczenia podatku VAT

Kredyt czy leasing?

Decyzja o wybraniu kredytu lub leasingowania należy podejmować w kontekście ogólnej kondycji firmy i jej potrzeb. Leasing oznacza znacznie mniej formalności przy sprawdzaniu zdolności kredytowej leasingobiorcy, krótki okres finansowania i niski wkład własny – może okazać się korzystniejszy przy zakupie środka przeznaczonego do eksploatacji. Z kolei kredyt ma charakter bardziej uniwersalny i jest w stanie pokryć inne wydatki niż tylko zakup środków podlegających eksploatacji. Może dotyczyć też dłuższego okresu finansowania, co oznacza niższe raty. W każdym przypadku decyzję warto podejmować po przeprowadzeniu szczegółowej symulacji, dotyczącej rozkładu kosztów przez cały okres spłaty zobowiązań.