Czy warto korzystać z doradztwa rolniczego?

Bez fachowego doradztwa rolniczego trudno w dzisiejszych czasach prowadzić dobrze funkcjonujące i stale rozwijające się gospodarstwo rolne. Jednak wielu rolników uważa, że znalezienie dobrego doradcy nie jest łatwym zadaniem.

Gdzie należy szukać doradcy rolniczego?

W Polsce nie brakuje doradców rolniczych. Większość polskich rolników tradycyjnie korzysta z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W Polsce istnieje szesnaście takich ośrodków. Poza tym można też skorzystać z pomocy doradców, którzy działalność taką prowadzą prywatnie. Doradcy pomagają m.in. w uzyskiwaniu środków unijnych,  przygotowywaniem planów działalności rolnośrodowiskowych, prowadzeniem rejestrów działalności rolnośrodowiskowej czy prowadzenie ksiąg rejestracji bydła i trzody chlewnej w gospodarstwie.

Rolnicy zbyt rzadko korzystają z doradztwa rolniczego

Mimo wielu korzyści jakie może dać doradztwo rolnicze, polscy właściciele gospodarstw niezbyt często decydują się na taka pomoc. Jak wynika z ankiet i badań większość rolników jest zdania, że doradcy rolniczy nie posiadają dostatecznej wiedzy na interesujące rolników tematy. Z usług doradczych korzysta jedynie niecałe 50 proc. rolników. Co ciekawe na pomoc doradców częściej decydują się właściciele małych gospodarstw do 20 hektarów. Jednak nawet oni według przeprowadzonych ankiet nie są zadowoleni z formy doradztwa i wiedzy samych doradców. Ponad 64 proc. rolników jako powód rezygnacji i skierowania się do innego doradcy, podała zbyt niską jakość oferowanego doradztwa; blisko połowa mówiła o nieodpowiednim zakresie przedstawionej oferty. Badania i ankiety przeprowadzane były tylko w ośrodkach państwowych, zachodzi więc prawdopodobieństwo, że rolnicy niezadowoleni z tej formy pomocy zdecydowali się na skierowanie kroków do doradców komercyjnych.

Doradca nie tylko za biurkiem

Doradcy rolniczy od kilku lat z powodzeniem wprowadzają formę doradztwa online. Pytania można składać  przez Ineternet, a kontakt z doradca dostępny jest w formie czatu bądź transmisji wideo. Pozwala to zaoszczędzić przede wszystkim czas rolnika, który nie musi dojeżdżać do doradcy, a co za tym idzie także pieniądze potrzebne przecież na paliwo. Ponadto niektórzy doradcy udostępniają na swoich stronach część wniosków w formie edytowalnych plików do ściągnięcia na dysk czy też oferuje kalkulatory dopłat w wersji online.

Jak zostać doradcą rolniczym?

Wiele osób zarówno tych czynnie związanych z sektorem rolniczym, jak i tych, którzy nie są właścicielami gospodarstw zastanawia się nad tym w jaki sposób można zostać doradcą rolniczym. Jest to oczywiście możliwe o ile posiadamy wykształcenie rolnicze, odpowiednią wiedzę oraz chęć do jej dalszego poszerzania. Jeśli zdecydujemy się ubiegać o możliwość zostania doradcą rolniczym powinniśmy posiadać wykształcenie na jednym z wymienionych kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub pokrewne. Konieczne jest też odbycie specjalistycznego szkolenia, które przeprowadzane jest w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Należy też odpowiednio udokumentować co najmniej trzyletni stażu pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego lub izbie rolniczej.

Na pewno należy podkreślić, że rolnicy powinni korzystać z doradztwa rolniczego, gdyż tylko w ten sposób mogą przyczynić się nie tylko do rozwoju swoich gospodarstw ale też do wzrostu poziomu usług samych ośrodków doradczych, tak państwowych, jak i komercyjnych.