Czym zajmuje się notariusz?

Czym zajmuje się notariusz?

Niemal każda osoba na pewnym etapie swojego życia odwiedza kancelarię notarialną. Pomoc notariusza potrzebna jest m.in. podczas spisywania testamentu, prowadzenia spraw spadkowych lub poświadczania umów kupna i sprzedaży nieruchomości. Znajomość specyfiki tej profesji oraz zakresu obowiązków pomaga szybko otrzymać potrzebne wsparcie prawne.

Kim jest notariusz?

Notariusz to mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik, którego obowiązki regulowane są na mocy ustawy z dnia 14 lutego 1991 – Prawo o notariacie. Dzięki powyższym zapisom uprawniony jest on do sporządzania aktów notarialnych oraz posługiwania się pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła białego.

Aby zostać notariuszem, absolwent prawa musi ukończyć aplikację notarialną oraz zdać kończący ją egzamin państwowy. Jeśli osoba ta posiada również pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 26. rok życia oraz cechuje się odpowiedzialnością i świadomością ciążącej na niej odpowiedzialności prawnej może wystąpić o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu notariusza. Minister sprawiedliwości pozytywnie rozpatrując wniosek kandydata określa również obszar działania mianowanego prawnika.

Jakie uprawnienia posiada notariusz?

Notariusz uważany jest za osobę zaufania publicznego, która podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Osoby korzystające z pomocy tego prawnika mogą mieć pewność, że okoliczności ich spraw i interesów chronione są tajemnicą zawodową. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do adwokatów lub radców prawnych notariusz dokonuje czynności notarialnych, ale nie świadczy usług prawnych. Wydane przez niego akty mają moc dokumentu urzędowego.

Do najczęstszych obowiązków notariusza należą czynności związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczaniem dokumentów, umów sprzedaży lub darowizny, a także spisywaniem testamentów. Wiele osób otrzymuje również pomoc w sprawach spadkowych, co w znaczący sposób odciąża sądy. O ile wszyscy spadkobiercy są zgodni, notariusz może samodzielnie przeprowadzić procedurę spadkową.

Na czym opiera się wynagrodzenie notariusza?

Opłata pobierana przez notariusza zwana jest taksą notarialną. Jej maksymalna wysokość regulowana jest przez przepisy prawa i zależy od wykonywanych czynności. O ile sporządzenie testamentu lub intercyzy nie wiąże się z dużymi kosztami, taksa za poświadczenie transakcji opiewających na wysokie sumy może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że notariusz zobowiązany jest pobierać oraz odprowadzać podatki od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe związane z wpisami w księgach wieczystych oraz podatki od towarów i usług.

Podsumowując, notariusz nie jest prawnikiem, który będzie reprezentował swojego klienta w sądzie. To osoba, która rzetelnie sporządzi akty notarialne, poświadczy umowy, dokumenty lub przechowa papiery wartościowe z dbałością o etykę oraz obowiązującą go tajemnicę zawodową.