Gdzie wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który zawiera wszystkie istotne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz metod postępowania w przypadku pojawienia się ognia. Prawidłowo stworzona instrukcja znacznie poprawia poziom bezpieczeństwa obiektu, a w przypadku pojawienia się ognia znacznie przyśpiesza przeprowadzenie akcji gaśniczej.

W jakich miejscach wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Z punktu widzenia prawa każdy obiekt budowlany – bądź jego część – oraz tereny stanowiące odrębne strefy pożarowe musi posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli:

– mowa o budynkach użyteczności publicznej, zakładach produkcyjnych, miejscach zamieszkania zbiorowego, obiektach przemysłowych oraz magazynowych;

– kubatura budynku brutto – z wyłączeniem obiektu inwentarskiego – lub strefy pożarowej obejmującej budynek przekracza 1000 metrów sześciennych;

– kubatura brutto obiektu inwentarskiego przekracza 1500 metrów sześciennych;

– powierzchnia strefy pożarowej obiektu, który nie jest budynkiem, przekracza 1000 metrów kwadratowych;

– obiekt jest umieszczony w strefie zagrożenia wybuchem.

Z powyższej definicji wynika, że większość sklepów, biurowców, budynków usługowych, centrów handlowych, hoteli, szkół, przedszkoli, żłobków, banków i budynków wielorodzinnych wymaga stworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to również zakładów wytwórczych i przemysłowych, które bardzo często łączą w sobie wymagania pod względem kubatury i powierzchni z zagrożeniem związanym z wybuchem. Na podobne zagrożenia narażone są również przestrzenie magazynowe, a także duże gospodarstwa rolne oraz stacje paliw płynnych lub gazu.

Dlaczego instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest tak istotna?

Wymóg stworzenia takiego dokumentu związany jest z potrzebą zapewnienia obiektowi maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. W instrukcji znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące systemów oraz procedur przeciwpożarowych, regulacje odnoszące się do sprzętu gaśniczego, a także zalecenia obejmujące sposoby konserwacji. W części graficznej instrukcji można znaleźć plan samego obiektu, schemat urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśniczych, a także lokalizację sprzętu gaśniczego oraz znaków ewakuacyjnych. W instrukcji znajdują się również informacje dotyczące przeprowadzania ewakuacji, opis obowiązków w zakresie ochrony stałych użytkowników, parametry pożarowe materiałów obecnych na terenie budynku oraz ryzyko obciążenia pożarowego dla każdej strefy. Dodatkowo dokument dostarcza informacji na temat ilości osób przebywających na poszczególnych piętrach oraz w pomieszczeniach, a także wykaz dojść do dźwigów, spis źródeł wody, dróg pożarowych oraz dojazdu na teren obiektu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma nieocenione znaczenie podczas organizowania akcji ratunkowej, gdyż strażacy mogą szybko zdobyć informacje niezbędne do przeprowadzenia sprawnej akcji.