Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy?

Obecne czasy są niezwykle trudne dla wszystkich przedsiębiorców. Pandemia koronawirusa skutkowała wieloma obostrzeniami oraz lock-downami, przez co wiele firm zostało zamkniętych na wiele tygodni, a nawet miesięcy. W tej chwili galopująca inflacja i podwyżki cen energii również nie pomagają, przez co wiele firm zmuszonych jest ogłosić upadłość.

Czym jest ogłoszenie upadłości firmy?

Przepisy dotyczące ogłoszenia bankructwa reguluje prawo upadłościowe. Jest to ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku, a jej najnowsza nowelizacja powstała w 2021 roku. Najprościej mówiąc, upadłość firmy jest niemożnością regulowania swoich zobowiązań finansowych względem wierzycieli. Jeśli opóźnienie to jest długotrwałe, tzn. przekracza okres trzech miesięcy, właściciel firmy może ogłosić jej upadłość.

Żeby to zrobić, należy złożyć wniosek do wydziału gospodarczego odpowiedniego dla siebie sądu rejonowego, nie później niż 30 dni od dnia, w którym występuje przesłanka o wystąpieniu upadłości.

Prawo upadłościowe dokładnie reguluje także kto może, a kto nie ogłosić swoją upadłość.

Jakie konsekwencje niesie za sobą ogłoszenie upadłości?

Ogłoszenie upadłości może pomóc przedsiębiorcom zarówno dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, wyjść z potężnych kłopotów finansowych. Sąd może zadecydować o umorzeniu długów dłużnika w całości bądź częściowo. Takie postępowanie niesie jednak za sobą poważne konsekwencje. Upadły traci całkowitą kontrolę nad swoim majątkiem. Przejmuje ją wtedy syndyk. Od tej pory nazywa się ją masą upadłościową. Wszelkie środki z masy zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli, a także na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Warto wspomnieć, iż mimo że majątek przechodzi na syndyka, upadły nie pozostanie z niczym. Musi mieć on zabezpieczone podstawowe potrzeby życiowe (dotyczy to również jego najbliższej rodziny). Nie zajmie więc rzeczy, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania, takie jak lodówka, pralka, czy kuchenka. Nie może też zająć rzeczy, które są niezbędne do wykonywania pracy zawodowej przez upadłego, bądź jego rodzinę, np. komputera, jeśli pracuje on zdalnie.

Ogłoszenie upadłości jest dla wielu przedsiębiorców szansą na rozpoczęcie życia bez długów. Jak widać, niesie jednak za sobą bardzo poważne konsekwencje, których nie wolno lekceważyć.