Zastosowanie systemów ERP

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się system ERP. Jest to oprogramowanie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Oprogramowanie ERP

W języku angielskim skrót ERP oznacza Enterprise Resources Planning. Planowanie zasobów to przede wszystkim kontrola i zarządzanie zasobami i procesami, które są najważniejsze dla firmy. Dotyczy to tak naprawdę wszystkich obszarów biznesowych, czyli sprzedaży, księgowości, zaopatrzenia oraz produkcji.

Można śmiało powiedzieć, że praca na jednej bazie danych jest najważniejszym wyróżnikiem tego systemu. Dane, które wprowadzamy w jednym obszarze systemu są od razu widoczne dla innych osób. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że bardzo długą historię mają systemy zarządzania firmą.

Historia systemów ERP

Zaraz po II wojnie światowej zaczęły powstawać pierwsze systemy, które były prototypami systemów ERP. Były to systemy MRP (Material Requirements Planning), czyli planowania potrzeb materiałowych. Trzeba dodać, że w 1964 roku został opracowany pierwszy taki system. Dzięki programom klasy MRP możliwe było określenie zapotrzebowania na materiały niezbędne do wyprodukowania produktu.

Systemy MRP dotyczyły jedynie konkretnych segmentów rynku, za to oprogramowanie ERP znalazło zastosowanie praktycznie w każdej branży. Postęp technologiczny sprawił, ze obecnie możemy korzystać z rozwiązań, o których dawniej byśmy nawet nie pomyśleli.

Nowy poziom zarządzania

Według ekspertów oprogramowanie ERP umożliwiają zarządzanie każdym segmentem firmy, a do tego integruje precyzyjnie wszystkie działania. Nowy poziom zarządzania stał się możliwy do osiągnięcia dzięki powszechnemu dostępu do internetu. Obecnie System erp to zestaw wyspecjalizowanych aplikacji oraz modułów. Warto jasno podkreślić, że wszystko razem stanowi spójną całość.

System ERP świadczy też o elastyczności rozwiązania, ponieważ ma strukturę modułową. Oznacza to, że może dopasować się do indywidualnych potrzeb firmy. Można też zakupić tylko te komponenty i funkcje, które będą stosowane. Taką możliwość oferują producenci najlepszych systemów na rynku. Moduł produkcyjny raczej nie przyda się w firmie handlowej. System powinien być również nowoczesnym rozwiązaniem skalowanym, które dostosowuje się do wielkości firmy.