Prawo pracy — co zmieni się w 2022 roku?

W przyszłym roku czeka nas kilka zmian w prawie pracy, które będą dotyczyły urlopów rodzicielskich, pracy zdalnej, a być może także urlopów wypoczynkowych. Niektóre projekty cały czas poddawane są dyskusjom i konsultacjom, ale są też zmiany, które można już uznać za pewne.

Zmiany w urlopach

Jedną ze zmian, która musi zostać wdrożona w 2022 roku jest ta dotycząca dyrektywy unijnej work-life balance. Polscy rządzący mają czas na jej wprowadzenie do końca sierpnia przyszłego roku. Celem dyrektywy, która ma zapewnić równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym rodziców jest przede wszystkim ułatwienie kobietom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Największa zmiana jaka ma zostać wprowadzona, to umożliwienie ojcom wzięcia czteromiesięcznego urlopu rodzicielskiego, z czego dwa miesiące są przeznaczone wyłącznie dla ojców — nie ma możliwości przeniesienia ich na matkę dziecka. Jeżeli urlop ten nie zostanie przez mężczyznę wykorzystany – po prostu przepadnie. Inne zmiany, jakie są zapowiadane, to te związane z urlopem wypoczynkowym. Jednym z rozważanych pomysłów jest ujednolicenie wymiaru urlopu do 26 dni dla każdego pracownika, bez względu na liczbę przepracowanych lat. Związki zawodowe domagają się natomiast nie tylko zrównania wymiaru urlopu, ale także jego wydłużenia do 31, a nawet 35 dni. Na razie jednak żaden z tych pomysłów nie został zatwierdzony.

Regulacje związane z pracą zdalną

W opublikowanym, w lipcu br., projekcie nowelizacji kodeksu pracy widnieje zapis mówiący o wprowadzeniu regulacji dotyczących pracy zdalnej. Przez pandemię wielu pracowników wykonywało swoją pracę z domu, jednak brak zapisów w kodeksie pracy o zdalnym wykonywaniu obowiązków służbowych powodował chaos. Dlatego postanowiono uregulować tę kwestię, dając pracodawcy prawo do wysłania pracownika na pracę zdalną w przypadku zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego oraz do 3. miesięcy po ich zakończeniu. Ciągłe zmiany w kodeksie pracy sprawiają, że można się w nich pogubić, ale warto wówczas pamiętać, że pomocą i wsparciem zawsze służy prawnik. Prawo Pracy nie należy bowiem do najłatwiejszych gałęzi prawa.

Podsumowując, rok 2022 z pewnością przyniesie kilka zmian w kodeksie pracy dotyczące, jak wspomniano wyżej, urlopu rodzicielskiego oraz pracy zdalnej. Niektóre natomiast wciąż stoją pod znakiem zapytania i czy znajdą się w zapisach kodeksu dowiemy się wkrótce.