Realne strategie inwestowania w akcje

Z danych udostępnianych przez światowe giełdy wynika, że główną zasadą strategii inwestowania na rynku kapitałowym jest przetrzymywanie w czasie zakupionych papierów wartościowych, a nie trafność ich wyboru. Jednak przy odpowiednim podejściu do konstrukcji portfela można znacznie zwiększyć zyski.

Strategia Warrena Buffetta na giełdzie

Zwolennikiem strategii kupna i trzymania akcji giełdowych, o których tutaj możesz uzyskać więcej informacji jest niezmiennie Warren Buffett, który twierdzi, że optymalny okres posiadania akcji to perpetuum mobile. Udziela również kilku rad dotyczących wyboru akcji poszczególnych firm do wdrożenia strategii „Buy and Hold”:

  • Posiadanie unikalnego produktu lub technologii dającej przewagę konkurencyjną;
  • Autorski ekosystem, który aktywnie działa na rzecz pozyskania użytkowników i ich lojalności;
  • Przewaga kosztowa w produkcji, co znacznie obniża koszty;
  • Skalowalność zarówno biznesu, jak i bazy klientów.

Oczywiście należy dokładnie zbadać działalność firmy i określić jej perspektywy. Kolejnym ważnym warunkiem, którego przestrzegają niemal wszyscy wyznawcy tej strategii, jest regularna wypłata dywidendy.

Strategia uśredniania kosztów pieniężnych

Ta strategia jest również prosta, ale nadaje się głównie dla inwestorów, którzy mają wolny kapitał lub dokonują regularnych uzupełnień. Polega na kupowaniu akcji niezależnie od warunków rynkowych, w ustalonych odstępach czasu lub gdy ceny zmieniają się w czasie. W efekcie inwestor otrzymuje pakiet papierów wartościowych po średniej cenie. Dzięki temu posiadacz pakietu akcji uzyskuje zwiększony zysk.

Strategia ta sprawdza się szczególnie dobrze na rynkach spadkowych, w okolicach lokalnych minimów. Pozwala na zakup po cenie zbliżonej do najlepszej i wejście na rynek bez opóźnienia. Główną wadą tego podejścia jest konieczność podtrzymywania wypłaty w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, a czas jej trwania może być dość długi.

Podobnie jak w przypadku „Buy and Hold”, strategia ta jest również prosta w realizacji i skupia się nie na samych akcjach, ale na technice wejścia na rynek. Jednocześnie, jeśli wybierze się papiery wartościowe o wysokim potencjale wzrostu, zyski znacznie wzrosną.

Strategia dywidendowa

Strategia dywidendowa jest również jedną z najprostszych opcji inwestycyjnych na giełdzie. Włącza do portfela jedynie papiery wartościowe emitentów, którzy konsekwentnie wypłacają akcjonariuszom część swoich zysków.

Korzyści wynikające z tej strategii to:

  • Stabilny strumień dochodów, który można nie tylko otrzymywać, ale i reinwestować;
  • Łatwość doboru aktywów – inwestor kieruje się historią dywidendy, a nie perspektywami wzrostu;
  • Przy reinwestowaniu dochodów – przyspieszony wzrost kapitału poprzez procent składany.

Należy jednak pamiętać, że wypłata dywidendy, nawet jeśli jest zapisana w polityce spółki, nie jest obowiązkiem, lecz prawem. Dlatego zawsze istnieje ryzyko, że emitent odmówi wypłaty. Kolejną kwestią do rozważenia jest wielkość dywidendy i wiarygodność firmy. Nierzadko zdarza się, że emitenci z trzeciej kategorii o słabych wynikach wypłacają wysokie dywidendy w celu wzbudzenia zainteresowania inwestorów i pozyskania kapitału.