Transakcje na nieruchomościach – kiedy konieczna jest pomoc notariusza?

Transakcje przeprowadzone na nieruchomościach, by posiadały moc prawną, muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Kiedy konieczna jest pomoc notariusza, a kiedy można się bez niej obejść?

Zakup nieruchomości

Z roku na rok coraz częściej kupujemy i sprzedajemy nieruchomości. Kupujemy większe mieszkania czy domy, w których mamy zamiar żyć z rodziną. Trzeba pamiętać, że zakup i sprzedaż nieruchomości wymaga sporządzenia dokumentów, które będą stanowiły podstawę do wpisu do ksiąg wieczystych. Takie dokumenty może sporządzić wyłącznie notariusz.

Zakup nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. To właśnie w nim notariusz opisuje nieruchomość, jej stan faktyczny oraz prawny. Określa również dokładnie warunki zakupu nieruchomości, a przede wszystkim cenę oraz formę płatności.

Wyłącznie umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ma moc prawną.

Umowa najmu nieruchomości

Najem nieruchomości jest kolejną transakcją, która jest bardzo często wykonywana. Warto pamiętać, że nie ma przepisów, które nakładałyby na wynajmującego lub najemcę obowiązek sporządzenia umowy najmu w formie aktu notarialnego. Trzeba jednak wiedzieć, że umowa najmu sporządzona u notariusza ma inne skutki niż ta, która jest umową cywilno-praną.

Umowę najmu okazjonalnego można, ale nie trzeba, potwierdzać u notariusza. Notariusz sporządza dokument, który jest oświadczeniem przyszłego najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w przypadku zaległości czynszowych. Jest to dokument, który strony podpisują dobrowolnie, ale jest on konieczny.

Należy jednak pamiętać, że wyłącznie potwierdzenie notarialne nadaje moc prawna oświadczeniu o dobrowolnej egzekucji. Jakie korzyści ma z tego wynajmujący?

Najem jest transakcją obarczoną dużym ryzykiem. Zdarzają się najemcy, którzy nie są solidni. Najemca, który zwleka z zapłaceniem czynszu najmu, a podał się dobrowolnej egzekucji może zostać usunięty z mieszkania bez złożenia wniosku o wszczęcie sprawy sądowej.

Podstawą do wszczęcia egzekucji jest akt notarialny, który zostaje złożony u komornika. Dzięki temu właściciel mieszkania znacznie skraca czas, który jest niezbędny do usunięcia niesolidnego lokatora.

Notariusz jest niezbędny, by sporządzić dokument, które są konieczne do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.