Jak wygląda terapia par?

Gdy problemy narastają, trudno odnaleźć właściwy dystans, łatwo zaś o pochopną decyzję, z której konsekwencjami możemy się mierzyć jeszcze przez długi czas. Być może jest to moment, kiedy można rozważyć skorzystanie z pomocy z zewnątrz. Jak zatem znaleźć odpowiednią drogę?

Nie ma chyba człowieka, który nie pragnąłby bliskości drugiej osoby. Marzymy o miłości, zakochujemy się, wchodzimy w związki. Relacja z partnerem jest jednym z najważniejszych doświadczeń, jakie spotykają nas w życiu. Wokół niej budujemy nasze życie, rodzinę, poczucie bezpieczeństwa. Gdy coś psuje się w relacjach, czujemy ogromny ból.

Czasem wydaje się nam, że w danej sytuacji nie ma dobrego rozwiązania – nie wiemy, czy pozostać i cierpieć, czy odejść z poczuciem porażki. Rodzina i przyjaciele często nie są w stanie przyjąć roli mediatora. Mogą wysłuchać zwierzeń, ale czy uniosą ciężar cudzych problemów?

Część par w kryzysie dąży do utrzymania związku, lub jeśli to wykluczone, do możliwie spokojnego rozstania. Jeśli więc potrzebujemy wsparcia, odpowiedzią może być wykwalifikowana pomoc osoby z zewnątrz, na przykład psychoterapia w Krakowie. Dlaczego?

Pułapka koluzji

Często zdarza się, że w związku odtwarzamy wciąż te same zachowania, odgrywamy te same role, czujemy się jak w zaklętym kręgu, z którego nie sposób wyjść. Taką sytuację Jurg Willi, szwajcarski psychoterapeuta par, nazwał koluzją.

W koncepcji koluzji para nieświadomie wspiera nawzajem swoje dysfunkcje. Na początku związku koluzja przynosi poczucie szczęścia i spełnienia we wzajemnej relacji, bo każdy z partnerów czuje się dla drugiego niezastąpiony, ale wcześniej czy później koluzje prowadzą do nieuchronnego kryzysu. To pułapka, z której bez wsparcia psychoterapeuty trudno się uwolnić.

Na neutralnym gruncie

Niektórzy mogą być przekonani, że w konfliktach par należy odróżnić stronę winną od niewinnej. Terapia jednak nie jest salą sądową, a prowadzący ją – sędzią. Psycholog lub psychoterapeuta wysłuchuje argumentów obu stron, zachowując neutralność. Celem terapii nie jest bowiem napiętnowanie winnych problemów w związku, ale pomoc w odnalezieniu możliwości rozwiązania problemów. Partnerzy mogą bez oceny wyrazić swoje emocje i uczucia. Łatwiej im o spokojną komunikację w gabinecie terapeuty niż we wspólnym domu. Celem terapii jest poprawienie komunikacji w związku, próba obiektywnego spojrzenia i modyfikacja dysfunkcyjnych zachowań. Terapia daje szansę na ułożenie relacji partnerów na nowo.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.centrumdobrejterapii.pl/oferta/psychoterapia/