Formalności przed budową domu

Budowa domu to zadanie, które musi być odpowiednio zaplanowane, dlatego ważne jest, aby wszystkie etapy były przeprowadzone prawidłowo. Pierwszym z etapów jest załatwianie wszystkich formalności.

Plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego jest kluczowym dokumentem, z którym należy się dogłębnie zapoznać. Najlepiej zrobić to przed zakupem projektu domu, a nawet przed zakupem działki, ponieważ zawiera w sobie cenne informacje. Z planu dowiedzieć się można o przeznaczeniu użytkowym działki, linii zabudowy, dopuszczalnych rozmiarach i kształcie budynku oraz o charakterystyce dachu. Może się jednak zdarzyć, że działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i wówczas trzeba starać się o wydanie warunków zabudowy. Dokument ten zawiera podobne informacje jak plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt domu

Dom budowany od zera wiąże się oczywiście z kupnem projektu budowlanego. Przyszły właściciel domu ma do wyboru naprawdę mnóstwo projektów, ale nie oznacza to, że każdy znajdzie ten wymarzony dla siebie. Jeżeli inwestor zapragnie zmian w projekcie, może oczywiście tego dokonać i spersonalizować go pod swoje wymagania lub nawet zamówić nowy projekt budowlany wykonany od podstaw.

Zgłoszenie zamiaru budowy

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła ostatnio w życie, nie wymaga ubiegania się o pozwolenie na budowę. Budowa domu mieszkalnego, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza obręb działki, wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru budowy, co jest znacznie uproszczone. Przyłączanie działki do drogi publicznej, przyłączanie kanalizacji, wody, prądu oraz gazu – wszystko to zostanie zweryfikowane podczas oddania obiektu do użytku. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty przedłożenia zgłoszenia budowlanego inwestor nie dostanie pisma z urzędu, jest to oznaką, że władze udzieliły zgody na budowę.

Ostatnie formalności

Do rozpoczęcia prac budowlanych konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy. Zadaniem jego jest podpisanie oświadczenia o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także pisemne potwierdzenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument ten musi być u inwestora i nie trzeba przekładać go do Starostwa Powiatowego, chyba że inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia o budowę. Inwestor musi posiadać też dziennik budowy, który trzeba założyć przez rozpoczęciem prac, ponieważ jest to dokument urzędowy.

Prace przygotowawcze

Na prace przygotowawcze składają się takie elementy jak:

  • wytyczenie geodezyjne obiektu na działce,
  • wykonanie pomiarów wysokościowych na terenie pod budowę,
  • budowa tymczasowych obiektów pomocnych podczas budowy domu,
  • wykonanie przyłącza elektrycznego do realizacji budowy,
  • montaż tablicy informacyjnej.

Wykonanie powyższych podpunktów upoważnia do wbicia pierwszej łopaty pod budowę fundamentów.