Konstrukcja regałów wspornikowych

Regały wspornikowe – obok regałów paletowych i półkowych – są jednymi z najczęściej spotykanych regałów we współczesnych magazynach.

Regałów wspornikowych nie sposób pomylić z żadnymi innymi regałami magazynowymi. Ciąg regałowy zbudowany jest z powtarzających się układów pionowych kolumn, połączonych z poziomymi podstawami – bazami. Do kolumn zamocowane są poziome wsporniki (ramiona), na których układane są składowane ładunki.

Kolumny i podstawy regałów wspornikowych

Kolumny wraz z podstawami to najważniejszy element regałów wspornikowych. Od jakości układu kolumna-baza zależy sztywność, wytrzymałość, a więc i bezpieczeństwo użytkowania całej konstrukcji regałowej.

W regałach wspornikowych ciężkich (przeznaczonych do przechowywania jednostek ładunkowych o dużej masie) elementy te najczęściej wykonuje się z walcowanych na gorąco profili hutniczych IPE – tzw. dwuteowników równoległościennych. W zależności od oczekiwanej nośności stosuje się profile o różnej grubości: od 160 do 300 mm. W przypadku bardzo dużych obciążeń producenci stosują kolumny zbudowane z dwóch połączonych równolegle ze sobą dwuteowników. Kolumny i podstawy lekkich regałów wspornikowych produkuje się z giętych na zimno stalowych profili, wykonywanych z blachy. Różni producenci regałów wspornikowych oferują kolumny o różnych wysokościach, ale najczęściej spotyka się konstrukcje o wysokości od 2 do 12 metrów.

Rolą podstaw regałów wspornikowych jest prawidłowe i równomierne przenoszenie obciążeń z kolumny na posadzkę. W celu uzyskania odpowiedniej stabilności regału konieczne jest zamocowanie podstawy do podłoża za pomocą śrub rozporowych (kotew).

Ramiona regałów wspornikowych

Ramiona (wsporniki, wysięgniki) to poziome elementy konstrukcyjne regałów wspornikowych, na których przechowywane są ładunki. Wsporniki mogą być mocowane do kolumn na dwa sposoby – za pomocą haków (zaczepów będących integralną częścią wspornika) lub śrub. Wybór zastosowanego w konstrukcji rozwiązania zależy od rodzaju przechowywanego ładunku oraz jego masy.

Wsporniki mocuje się do kolumny albo po jednej, albo obu jej stronach. Regały jednostronne instaluje się zazwyczaj przy ścianach magazynu, a dwustronne w pozostałych jego częściach, przy zachowaniu odpowiednich szerokości dróg komunikacyjnych.

Ramiona regału wspornikowego można wyposażyć w ograniczniki pola składowania, które zapobiegają samoistnemu przemieszczaniu się ładunków. W przypadku towarów o okrągłym przekroju (np. rury), wsporniki montuje się pod niewielkim kątem, aby towary te nie staczały się z regału.

W przypadku konieczności składowania bardzo zróżnicowanego asortymentu, wsporniki można wyposażyć w półki. Rozwiązanie to tworzy przestrzeń składowania ograniczoną tylko z jednej strony regału. Półki takie wykonuje się albo z płyt wiórowych, albo krat pomostowych. To ostatnie rozwiązanie jest szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zewnętrzne regały wspornikowe

Regały wspornikowe często instalowane są na terenie zewnętrznym i służą do przechowywania ładunków, w przypadku których nie ma konieczności składowania w zamkniętym magazynie (np. materiały budowlane). Można je dodatkowo wyposażyć w zadaszenie chroniące towary przed opadami atmosferycznymi.

Niektórzy producenci regałów wspornikowych posiadają w swojej ofercie tzw. konstrukcje samonośne, w których regały służą jako konstrukcja nośna zewnętrznej hali magazynowej. Utrzymują one wówczas zarówno ciężar własny, składowanych ładunków oraz elementów konstrukcyjnych hali, tj. ścian i zadaszenia.

W przypadku konstrukcji zewnętrznych, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie profili stalowych przed korozją. Służy temu przede wszystkim metoda cynkowania ogniowego. Wytrzymałość tak zabezpieczonych elementów na czynniki atmosferyczne szacuje się na ok. 50 lat.